Alapítvány

Égő Szívvel Magyarország Ébredéséért Alapítvány

Nyilvántartási száma: 13-01-0003070

Adószám: 18721357-1-13

Az alapítvány elnöke: Tóth Tibor

Az alapítvány székhelye: 2112 Veresegyház, Fáy u.11.

Az alapítvány célja:

A. ) A szociális vagy nemzetiségi okokból arra rászorulók szellemi és anyagi támogatása aktív emberbaráti, karitatív tevékenység végzése, élelmiszer-, ruha-, egyéb életszükségleti cikkek részükre történő eljuttatása, ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása.

B. ) A hátrányos helyzetű, roma kisebbségi és megromlott életű egyének, családok fentiek szerinti támogatása.

C. ) A kulturális tevékenységek között művészeti, közművelődési, tudományos célú rendezvényeket szervez, támogat anyagi vagy más módon, elősegítve a keresztény-humanista alapú kultúra értékeinek terjesztését, ezen belül a nemzeti, nemzetiségi kultúrértékek megőrzését.

D. ) A gyermekek és ifjúkorúak számára — a különböző korosztályok érdeklődésének és igényének megfelelően — tudományos, drog prevenciós, válságterhességi előadásokat, tanfolyamokat szervez, oktatási intézményekkel való megállapodás szerint iskolai kereteken belül is.

E. ) A gyermekek, fiatalkorúak egészséges erkölcsi, szellemi, fizikai fejlődését veszélyeztető tendenciákra felhívja — médiumok útján is — a közvélemény figyelmét, megoldási alternatívákat kínálva. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közül elsősorban a hajléktalan, vagy létminimum alatt élő egyének és családok számára szervez élelmiszer- meleg ital osztást, egzisztenciális válsághelyzetük megoldódásáig  illetőleg részt vesz mások által szervezett hasonló célú tevékenységekben.

Az alapítvány tevékenysége:

Az alapítvány a fenti céljainak megvalósítása érdekében különösen az alábbi tevékenységeket végzi:

A kulturális tevékenységek között művészeti, közművelődési, tudományos célú rendezvényeket szervez, támogat anyagi vagy más módon, elősegítve a keresztény-humanista alapú kultúra értékeinek terjesztését, ezen belül a nemzeti, nemzetiségi kultúrértékek megőrzését.

A gyermekek és ifjúkorúak számára — a különböző korosztályok érdeklődésének és igényének megfelelően — tudományos, drog prevenciós, válságterhességi előadásokat, tanfolyamokat szervez, oktatási intézményekkel való megállapodás szerint iskolai kereteken belül is.

A gyermekek, fiatalkorúak egészséges erkölcsi, szellemi, fizikai fejlődését veszélyeztető tendenciákra felhívja — médiumok útján is — a közvélemény figyelmét, megoldási alternatívákat kínálva. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közül elsősorban a hajléktalan, vagy létminimum alatt élő egyének és családok számára szervez élelmiszer- melegital osztást, egzisztenciális válsághelyzetük megoldódásáig illetőleg részt vesz mások által szervezett hasonló célú tevékenységekben.

A célok megvalósításához, ezekhez kapcsolódó rendezvények, programok lebonyolításához, a technikai eszközök megteremtéséhez, ilyen témájú kiadványok nyomtatásának, kiadásának, terjesztésének elősegítéséhez — beleértve ingatlanok vásárlását, használatát, fenntartását, üzemeltetését is — vagyonához mérten hozzájárulhat.

Az alapítvány a rendezvényein hidegkonyhai termékeket, édességeket és alkoholmentes italokat értékesíthet, valamint szórólapot terjeszthet.

Az alapítvány kiegészítő jelleggel – céljának megvalósítása érdekében –kertrendezéssel is foglalkozhat.

Az alapítvány jellege:

1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.