Abortusz ellenes program

Életvédelem

Az abortusz napjainkban, nem különbözik a gyermekek feláldozásának ősi hagyományától, amikor az emberek a pogány isteneknek móloknak áldozták fel gyermekeiket. Jézus szavai: Térjetek meg, mert elközelített Isten országa! A harsona megszólal, amivel, a bibliai próféták, kihirdették Isten ítéletét. Amikor a gyermek áldozat utálatos gyakorlatát mutatták be móloknak. Az abortusz ártatlan gyermekek gyilkossága

Zsolt 106/35-41

Feláldozták fiaikat és lányaikat a szellemeknek. Ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét, akiket a kánaáni bálványoknak áldoztak, vérontással gyalázták meg az országot.

Az abortusz gyökerei, a démon imádatban vannak, hogy ártatlan gyermekeket gyilkolnak meg fényes nappal. Ez rengeteg betegséget hozott civilizációnkba, és mindenek felett a legrosszabb, hogy az élő Isten haragját, szabadította társadalmunkra.

Láthatjuk a történelem során, hogy a bálványimádás, mindig vérontást követel. A legfőbb bálványimádás generációnkban saját magunk imádása. Az ego oltárán emberi életek tömegeit gyilkolják meg százezrével. Az egész világon minden évben, több mint 50 millió magzatot mészárolnak le.

Az abortusz szellemi és társadalmi hatása Magyarországra

Péld. 6/16-19 Hat dolgot gyűlöl az Úr, sőt hét dolog utálatos előtte

1. A nagyravágyó szemek

2. A hazug nyelv

3. Az ártatlan vért ontó kezek

4. A gonosz terheket koholó szív

5. A rosszra sietve futó lábak

6. A hazugságot beszélő hamis tanú

7. Testvérek között viszályt szító ember

Mind a hét utálatosság, amelyet Isten gyűlöl, megjelenik az abortusz bűnében:

büszkeség, önzőség, hazugság, gyilkosság, a szív megkeményedése, képmutatás, kapzsiság, és a család lerombolása. Az abortusz gyümölcse halál és elidegenedés az élő Istentől. Ez valóban átkot hoz, a személyre, s az egész családra és a nemzetre.

V. Mózes 30/19

Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált. Az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és az utódaid is!

Péld 24/11-12

Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak! Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az aki a szíveket vizsgálja, beléd lát vessző, és aki lelkedet őrzi ismer, Ő megfizet az embereknek cselekedetei szerint.

Isten a menny és a föld teremtője, az élet Istene. Életet adott az embereknek ajándékul, és ez a legértékesebb ajándék. Az élet azonban nem csak egy ajándék, hanem szent és teljességgel tartozik. Az abortusz egy ártatlan gyermek meggyilkolása. Veresegyházon szerveztük az abortusz ellenes konferenciát, az Úr valósággal szívembe helyezte azt a felismerést, hogy az élet mentése nem egy alternatív szolgálat, hanem parancsolat.

Hiszem, hogy Isten még több szolgálót akar beállítani erre a szolgálatra.

Efézus 6/12 A mi harcunk nem test és vér ellen folyik

János 8/44 Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadít titeket.

Azt akarjuk, hogy az igazság szabaddá tegyen. Péld. 24/11 írja mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj azoktól, akiket vesztőhelyre hurcolnak.

Ez felszólító módban íródott, ez egy parancsolat. Isten ezt parancsolja egyházának, gyermekeinek, és népének. Mentsd meg az embereket, akiket vesztőhelyre hurcolnak, mentsd meg az emberi életet!

Mindannyiunk hivatása, hogy segítsünk megvédeni az emberi életet! Káin mint mondott, miután megölte öccsét, amikor Isten kereste őt, és megkérdezte:

Hol van Ábel a testvéred ? Káin ezt felelte: Talán örzője vagyok én a testvéremnek?

I. Mózes 4/9 Hiszem azt, hogy Káin a válasza alapvetően visszatükrözi, amit a világ nagy része mond: Talán örzője vagyok én a testvéremnek? És Isten válaszol nekünk és a világnak:

igen az vagy, arra alkottalak, hogy a testvéred örzője legyél

I. Mózes 4/10 Mondá pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált hozzám a földről!

Az abortusz szellemi gyökerei

Az abortusz kérdés, nem csak egy szociális kérdés, hanem szellemi kérdés, és összefügg Istennel való kapcsolatunkkal. Az abortusz egy kulcsfontosságú akadály, amely elzárja, meggátolja az embereket, hogy az élő Istennel, teljes kapcsolatot alakítsanak ki

. Ha nem jelentjük ki, hogy az abortusz egy ártatlan gyermek elpusztítása, akkor nagyon könnyűvé válik az igazolása. Az emberek könnyen elfogadják a gonosz dolgokat, és a világban sok indok van, az abortusz pártolására.

A Biblia arra hív minket, hogy fejlesszük, újítsuk meg értelmünket. Isten igéjére van szükségünk ahhoz, hogy megváltoztassuk a gondolkodás módunkat, mert ahogy egy ember gondolkodik a szívében, olyan ő maga.

A sátán, hazug és hazugság atyja.

I. Mózes 3/3-5 A gonosz hazudott néki: dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten!

Tehát sátán, a kezdetektől hazudott nekünk. Jézus azt mondta,

János 8/32 megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.

Megvagyok győződve arról, hogy az abortuszok megállításához, erőteljes imádságra van szükség.

Zakariás 4/6 Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én szellememmel! Mondja a seregek Ura!

Péld. 24/11 Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól. akiket a vesztőhelyre hurcolnak.

Az élet megmentése sokkal fontosabb bárminél, amit csinálunk, vagy mondunk, mert arra vagyunk elhívva, hogy a testvérünk őrzője legyünk. A Biblia világosan kimondja, hogy nagyon sok magát hívőnek valló keresztényt a világi dolgok befolyásolnak.

Róma 12/2 Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával.

Égő Szívvel Magyarország Ébredéséért Alapítvány munkálkodik az abortusz elkövetése ellen. Ég a szívem Magyarország ébredéséért. Azokat az embereket keressük, és kérjük Istent, hogy hozzon össze bennünket, azokkal a szentszellemmel betöltött keresztényekkel, akik többet szeretnének tenni Magyarország ébredéséért, elsősorban az abortusz megszüntetéséért. Imádkozzunk a parlamenti vezetőkért, és támogatjuk őket abban, hogy az abortusz lehetőségét szüntessék meg.

A keresztényeket ruházta fel Isten, hogy a nemzetünkben sóként cselekedjenek.

Több keresztény azt mondja, nem akar belekeveredni a gonosz világba. Miért gonosz ez a világ? A só nincs benne, hogy megállítsa a társadalom rothadását. Ezért hiszem azt, hogy minden gyülekezetnek ki kellene venni-e a részét, az elveszettekért, evangélizáción keresztül megismertetve velük Jézust, és hirdetni az életvédelmi munkát, az abortusz megszüntetését, mert minden egyes gyilkosságnak szellemi vonzata van.

Jogi oldal: Mennyei bíróság, földi bíróság, földi törvényhozó. Az ártatlan magzati vér szüntelen folyamatos ontásának megszűntetése Sátán véráldozati oltárainak és vérerőműveinek kiiktatásával melyet kezdettől fogva egy alkotmányellenes, 2012-től alaptörvény-ellenes liberális jogi-, 92-től törvényi szabályozás tart fenn. Ennek a szabályozásnak eddigi gyümölcse 6-7 millió emberi élet vérének folyamatos ontása, ami immár egész népünkre kiterjedt kívülről ránk kényszerített halállal kötött nemzetidegen szövetség, ami az Antikrisztus és a hamis próféta szabályozása és szelleme.

Megoldás: a halál, az Antikrisztus és a hamis próféta szellemének, intellektuális jogi, politikai, nemzetek feletti és nemzetközi erődítményrendszerének, tanának vagy érvelésének és jogi szabályozásának és az ezek mögötti emberi, anyagi és szellemi hatalmak félelmének megtörése Krisztus testében és egyházában, a Kormányban és a parlamentben, és a lakosság gondolkodásában.